הסכם בין המשתמש ל 24/7 Main Street

 

(להלן:"247")

 

 

 

 

247 מאפשרת לך שימוש באתר ובלבד שהתנאים, ההודעות הכלולים בהסכם זה הינם תנאי מוקדם לשימוש. השימוש מהווה את ההסכמה לכך כי התנאים כולם נקראו הובנו והוסכמו.

 

כתנאי מוקדם ומוחלט לשימוש באתר זה, הנך מתחייב שלא לעשות כל שימוש הנוגד לתנאי השימוש ומהווה שנוי ו/או העתקה ו/או הפצה ו/או פרסום ו/או הצגה ו/או שכפול ו/או מכירה ו/או העברת מידע, תוכנה שמקורם באתר זה.

 

 

כתנאי לשימוש באתר זה הינך מתחייב שלא לעשות כל שימוש באתר לשום מטרה בלתי חוקית ו/או האסורה עפ"י התנאים בהסכם זה.

 

 

הנך מתחייב כלפי 247 שלא לפגוע, לאיים להפר זכויות הזולת, להעליב, להטריד, להפיץ תכנים העלולים לפגוע פגיעה של ממש בזולת. הנך מתחייב שלא להשתמש בשפה גסה, ניבולי פה, תועבה וכן כל נושא האסור עפ"י דין.

 

 

הינך מתחייב כי העלאת קבצים אינם מכילים זכויות צד שלישי ובכללם זכויות קניין רוחני, זכויות פרטיות, זכות הפרסום אלא אם כן הזכויות האמורות הן בשליטתך או שקיבלת את ההרשאה הנחוצה להעלות את הקובץ.

 

 

הינך מתחייב שלא להעלות קבצים פגומים ו/או נגועים בוירוסים מסוגים שונים או כל סוג תוכנה העלולים לגרום ולפגום בפעולת מחשב כלשהי.

 

 

247 רשאית בכל רגע נתון ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי לבדוק/לאשר/למחוק/ להפסיק/להוריד כל מידע ו/או קובץ הנוגד את תנאי השימוש.

 

 

הינך מתחייב כלפי 247 כי כל אחריות כלפי הצגת תכנים מוטלת עליך בלבד לרבות פגיעות רגשיות בגולשים, פרסום מוטעה, פגיעה בזכויות צד ג` שכן כל פרסום מהווה תקשורת ציבורית לכל המשתמשים באשר הם.

 

 

מוסכם ומוצהר כי 247 רשאית להפסיק בכל עת ומכל סיבה את הגישה למשתמש

 

ללא כל הודעה מוקדמת, 247 תהא רשאית בכל עת לכשידרש לגלות על מנת לקיים את דרישות החוק ו/או הליכים משפטיים כלשהם ו/או בהתאם לדרישות הרשויות

 

המוסמכות .

 

 

הנך מאשר ומאפשר ל 247 להשתמש, , להפיץ, לשדר, להציג, לפרסם, להנפיק, להעביר,, לשנות את הזכות לממש את הזכויות לעיל בהתאם להסכם.

 

 

 

 

2

 

 

הנך מאשר כי בכניסתך ל- 247 הנך נותן זכויות שימוש להצגת תוכן ל- 247  באתר,   לפי חוק זכויות יוצרים ו/או סמלים מסחריים ו/או חוקי פטנטים ו/או שרות ו/או טקסטים ו/או כל קובץ, בכל תחום שפוט רלבנטי,בהצגת הקבצים למשתמשים בארץ ובחו"ל,באתר זה ו/או באתרים הבינלאומיים של 247 .

 

 

247 שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאחר ו/או לחלקים ממנו למשתמש לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת .

 

 

הנך מתחייב כי כל תוכן לרבות טקסט, תוכנה, מוסיקה, תמונות, וידאו, אודיו,

 

גרפיקה, ציור, רעיונות וכן כל קובץ אשר מועבר על ידך (upload ) , הינם תחת הרשאה שקיבלת ו/או זכויות יוצרים שלך ו/או קניין רוחני שלך ו/או סימן מסחרי ו/או פטנטים שלך והנך בעל ההרשאה ו/או הזכויות היחיד.

 

 

 

הנך מתחייב כי במידה ויסתבר כי בהעלאת הקובץ לא הייתה לך כל הרשאה ו/או זכויות כלשהן ובשל כך נגרם נזק ל 247 ו/או לצד ג` כתוצאה מכך הרי הנך אחראי באופן בלעדי לכל נזק שיגרם עפ"י כל דין.

 

 

247 מאפשר לך גישה חופשית ב- 247 תוך הסתמכות ברורה כי כל תוכן אשר מועלה הינו אמין, מדוייק ואינו פוגע בזכויות צד שלישי ובהתאם לתנאי השימוש והצהרות השימוש לפיכך בשימוש עצמו, הנך מצהיר כי אתה מסיר כל אחריות מעצם הצגת התוכן שהעלית ואשר שודר, הוצג, פורסם ע"י 247.

 

 

 

הרשמה וחשבון משתמש

 

 

לצורך העלאת קבצים,עליך להרשם בפרטיך הנכונים כחלק מהרשאה להעלות את הקבצים שבחרת .לרשותך יעמוד חשבון אשר באמצעות שם המשתמש ,תהא באפשרותך לשנות ו/או להחליף קבצים באופן אינטראקטיבי באמצעות "החשבון שלי"

 


 

 

פרסום באנרים באתר

 

 פרסום באנרים על פי השיטה היחודית באתר,מאפשרת לך לבחור את מיקום הבאנר /פרסומת ,שטחו וסוג הקובץ.העלאת הבאנר הינה אינטראקטיבית ישירות מהמחשב האישי שברשותך.

 

פרסום הבאנרים מחייב תשלום לפי בחירתך באמצעות מערכות התשלום  ובמערכת מאובטחת.

 

 

הנך מצהיר כי הסכם זה הינו חלק בלתי נפרד מהצהרת הזכויות שאישרת וכי הנך מעל גיל 18, ו/או קיבלת הרשאה מאדם מעל גיל 18.

*בהסכם זה,השימוש בלשון זכר כולל לשון נקבה או חברה או שותפות או לשון רבים.*