מגזין 24/7 Main Street

הכותרת צריכה להיות מובנת ומבהירה גם בעמדה בפני עצמה. למרות שמטרתה העיקרית של הכותרת הנה יידוע הקורא על קיום המחקר, היא גם משמשת לזיהוי מאמרים במאגרי מידע ממוחשבים. כיוון שכך, יש חשיבות רבה לבחירת כל מלה בכותרת. מלים מיותרות שאינן מאפיינות במדויק את תוכן המאמר עלולות לגרום לטעויות בסיווג המאמר לתחום תוכן.