באנרים ופרסומות באתר

ביחרו את מיקום וסוג הבאנר.ליחצו על " מידע נוסף" ,קבעו את מספר הימים לקבלת מחיר 

דף הבית
728x90(פיקסלים)

למשך  ימים 
מספר ימים מינימאלי: 7
כל העסקים
275x170(פיקסלים)

למשך  ימים 
מספר ימים מינימאלי: 7
728x90(פיקסלים)

למשך  ימים 
מספר ימים מינימאלי: 7
468x90(פיקסלים)

למשך  ימים 
מספר ימים מינימאלי: 7
250x250(פיקסלים)

למשך  ימים 
מספר ימים מינימאלי: 7
234x60(פיקסלים)

למשך  ימים 
מספר ימים מינימאלי: 8
234x60(פיקסלים)

למשך  ימים 
מספר ימים מינימאלי: 10
דפי האתר הכלליים
728x90(פיקסלים)

למשך  ימים 
מספר ימים מינימאלי: 7
468x60(פיקסלים)

למשך  ימים 
מספר ימים מינימאלי: 7
234x60(פיקסלים)

למשך  ימים 
מספר ימים מינימאלי: 7
120x240(פיקסלים)

למשך  ימים 
מספר ימים מינימאלי: 10
120x90(פיקסלים)

למשך  ימים 
מספר ימים מינימאלי: 10
שרותים מקצועיים
728x90(פיקסלים)

למשך  ימים 
מספר ימים מינימאלי: 7
275x170(פיקסלים)

למשך  ימים 
מספר ימים מינימאלי: 7
234x60(פיקסלים)

למשך  ימים 
מספר ימים מינימאלי: 7
234x60(פיקסלים)

למשך  ימים 
מספר ימים מינימאלי: 7
250x250(פיקסלים)

למשך  ימים 
מספר ימים מינימאלי: 6
468x60(פיקסלים)

למשך  ימים 
מספר ימים מינימאלי: 10
קניות בריאות וכושר
728x90(פיקסלים)

למשך  ימים 
מספר ימים מינימאלי: 7
275x170(פיקסלים)

למשך  ימים 
מספר ימים מינימאלי: 7
234x60(פיקסלים)

למשך  ימים 
מספר ימים מינימאלי: 10
468x60(פיקסלים)

למשך  ימים 
מספר ימים מינימאלי: 5
250x250(פיקסלים)

למשך  ימים 
מספר ימים מינימאלי: 7
234x60(פיקסלים)

למשך  ימים 
מספר ימים מינימאלי: 10
בית משפחה וחינוך
728x90(פיקסלים)

למשך  ימים 
מספר ימים מינימאלי: 10
234x60(פיקסלים)

למשך  ימים 
מספר ימים מינימאלי: 5
250x250(פיקסלים)

למשך  ימים 
מספר ימים מינימאלי: 10
275x170(פיקסלים)

למשך  ימים 
מספר ימים מינימאלי: 20
468x60(פיקסלים)

למשך  ימים 
מספר ימים מינימאלי: 10
234x60(פיקסלים)

למשך  ימים 
מספר ימים מינימאלי: 10
אמנות בידור ונסיעות
728x90(פיקסלים)

למשך  ימים 
מספר ימים מינימאלי: 10
250x250(פיקסלים)

למשך  ימים 
מספר ימים מינימאלי: 6
234x60(פיקסלים)

למשך  ימים 
מספר ימים מינימאלי: 10
275x170(פיקסלים)

למשך  ימים 
מספר ימים מינימאלי: 15
234x60(פיקסלים)

למשך  ימים 
מספר ימים מינימאלי: 10
468x60(פיקסלים)

למשך  ימים 
מספר ימים מינימאלי: 10
עתונות חופשית
728x90(פיקסלים)

למשך  ימים 
מספר ימים מינימאלי: 5
275x170(פיקסלים)

למשך  ימים 
מספר ימים מינימאלי: 10
טלויזיה 24/7
728x90(פיקסלים)

למשך  ימים 
מספר ימים מינימאלי: 5
275x170(פיקסלים)

למשך  ימים 
מספר ימים מינימאלי: 10
קפה 24/7
728x90(פיקסלים)

למשך  ימים 
מספר ימים מינימאלי: 5
275x170(פיקסלים)

למשך  ימים 
מספר ימים מינימאלי: 10